Formålet

Pengene i denne innsamlingsaksjonen skal gå til arbeidet med å utdanne jenter som bor i Midtøsten. 

Formålet

Right To Play utdanningsprosjekter for flyktninger i Midtøsten 

Libanon, Jordan og Palestina er hjem til over 6,2 millioner flyktninger, majoriteten av disse er palestinere og syrere.   

Flyktningstrømmen i området har økt behovet for utdanningstjenester, ikke bare i form av tall, men også i form av innvirkningen den har på kvaliteten på utdanningssystemet. Mange er ikke i stand til å gjenoppta skolegang på grunn av den sosioøkonomiske situasjon til foreldrene, eller fordi de har vært på flukt så lenge at de har fått sitt utdanningsløp forstyrret. Disse trenger hjelp til å ta igjen det de har tapt. Noen har også vært vitne til alvorlige voldshandlinger og har behov for psykososial støtte [1.]

 

Kontekst 

Libanon og Jordan er hjem til 4,2 millioner flyktninger, 2,5 millioner palestinske flyktninger [2,3] og 1,7 million syriske flyktninger [4,5.] Over halvparten av de syriske flyktningene er barn under 18 år. Kun 52% av syriske flyktningbarn i skolealder har tilgang til utdanningsmuligheter, mens så mange som 48% går ikke på skole, majoriteten av disse er jenter. Målet er å sikre tilgang til trygg, rettferdig og god utdanning for alle syriske flyktningbarn, med spesielt fokus på jenter, og samtidig styrke kapasiteten på utdanningssystemet i landene[6.] Situasjonen til de palestinske flyktningene er annerledes, men prekær. Det er fortsatt 600 000 som bor i flyktningleirer, og av disse er over halvparten under 25 år. Dette legger et hardt press på utdanningsinstitusjonene i flyktningleirene der 75% av skolene har innført doble skift, som igjen reduserer undervisningstiden til elevene og minsker kvaliteten på utdanningstilbudet [7.]

 

Palestina er hjem til over 2 millioner palestinske flyktninger. 770 000 bor på Vestbredden der om lag 200 000 bor i de 19 flyktningleirene i området [8]. På Gaza er det 1,3 millioner palestinske flyktninger av en befolkning på totalt 1,9 millioner mennesker[9.] År med konflikt og blokade har gjort 80% av befolkningen avhengig av internasjonal bistand. Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten på Gaza er over 40% og en av de høyeste i verden[10.] År med blokaden har også generert i et enormt behov for flere skoler. Situasjonen nå er at 90% av skolene har innført doble skift, som igjen reduserer undervisningstiden til elevene og minsker kvaliteten på utdanningstilbudet [11.]

”Det er mye morsommere å gå på skolen nå enn hva det var før.”                                               Jente 9 år, Jordan. 

 

Kvalitetsutdanning til alle  

Right To Play jobber for at alle barn skal ha rett til å gå på skole og få utdanning av god kvalitet. 

  1. Vi skaper inkluderende og trygge læringsmiljø for alle. 

  2. Vi bruker undervisningsmetoder som fremmer elevdeltakelse og læring. 

  3. Vi gir barn og unge muligheten til å ta del i lek- og idrettsaktiviteter. 

  4. Vi har tett samarbeid med sivilsamfunnsaktører, nasjonale og lokale utdanningsmyndigheter. 

I samarbeid med nasjonale og lokale utdanningsmyndigheter bidrar Right To Play med kapasitetsbygging av lærere. Den aktivitetsbaserte undervisningen gjør at elevene er mer aktive, deltakende og engasjerte i timene, fremfor passive mottakere av informasjon. Elevene jobber i grupper og samarbeider om å løse oppgaver, og de stiller spørsmål og deltar i diskusjoner. Intervjuer med elever på skoler Right To Play samarbeider med, vitner om barn som føler de lærer mer, trives bedre og gleder seg til å gå på skolen. 

”Det har blitt mye bedre på skolen etter at læreren endret undervisningen. Jeg trives bedre, har fått flere venner og lærer mer.” Jente 10 år, Jordan. 

I tillegg til å øke kvaliteten på undervisningen er det også viktig for Right To Play å styrke læringsmiljøet på de skolene vi samarbeider med, dette er spesielt viktig i områder der barn på flukt og med ulike nasjonaliteter møtes. Right To Play har som mål å bidra til en skole fri for mobbing og fysisk avstraffelse, og der jenter er verdsatt og respektert på lik linje med gutter.

 

[1]http://data.unhcr.org/syrianrefugees/working_group.php?Page=Country&LocationId=122&Id=21

[2] https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon

[3] https://www.unrwa.org/where-we-work/jordan

[4] http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122

[5] http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107

[6] http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

[7] https://www.unrwa.org/what-we-do/knowledge-and-skills?program=33

[8] https://www.unrwa.org/where-we-work/west-bank

[9] https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip

[10] https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip

[11] https://www.unrwa.org/what-we-do/knowledge-and-skills?program=33

 

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY