Om right to play

Right To Play har startet innsamlingsaksjonen 202020 hvor Jimmy Vika skal løpe 20 maraton på 20 dager i Norges 19 fylker + Svalbard til inntekt for å bedre jenters skolehverdag i Midtøsten.

Du kan lese mer om bakgrunn, forberedelser, gjennomføring og om formålet under Om Prosjektet

Der er også informasjon om arbeidet Right To Play gjør med jenter og utdanning i Libanon, Jordan og de Palestinske områdene som er formålet med innsamlingsaksjonen.


Right To Play

Right To Play er en internasjonal organisasjon som jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland.

Vi fokuserer på to ting: Lærerne og skolemiljøet.

1. Ved å fokusere på lærerne, sørger vi for en variert og god undervisning som gjør at barna lærer mer.

2. Ved å fokusere på skolemiljøet, både det fysiske og sosiale, sørger vi for at barna trives og har det bedre på skolen.

Resultater av den jobben vi gjør viser en betydelig forbedring i barns skolehverdag. Når lærerne tar i bruk mer inkluderende metoder i undervisningen, blir barna aktive og lærer mer. Forbedrete fasiliteter gjør at barn får et mer positivt inntrykk av skolemiljøet, trives bedre på skolen og blir mer motivert for læring. Barn elsker å leke og i Right To Play er vi bevisst på det, lek og aktivitet gjør at barna bygger relasjoner og utvikler sosiale ferdigheter.

Les mer på Right To Play sin hjemmeside


Kontaktinformasjon for prosjektet:

Prosjektleder: Thora Ingeborg Dystebakken 

Epost: tidystebakken@righttoplay.com 

Mobil 971 91 634


Daglig leder og løper: Jimmy Vika

Epost: jvika@righttoplay.com

Mobil 481 34 681


Pressekontakt: Benedicte Borchgrevink

E-post: benedicte.borchegrevink@isobar.com

Mobil 481 35 953

Kontakt

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY